Ubuntu 12.04 üzerinde PHP 5.4.X Kurulumu

Varsayılan olarak kurulan Ubuntu sürümlerinde sources.list sorunu yaşanabiliyor. Bu durumu çözümlemek için öncelikle doğru sources.list dosyasını atalım. SSH girdikten sonra sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

[code]mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.yedek[/code]

[code]cd /etc/apt/[/code]

[code] wget http://www.corelux.com.tr/depo/sources.list[/code]

bu şekilde kaynak listesini güncellemiş olduk.

Şimdi Ubuntu üzerinde PHP 5.4 kurulumu için bu adımları takip edelim.

[code]sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-oldstable[/code]

yukarıdaki komutu girdiğinizde herhangi bir işlem gerçekleşmez ise ;

[code] sudo apt-get install python-software-properties [/code]

komutunu girdikten sonra tekrar

[code]sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-oldstable[/code]

komutunu uygulayalım.

ENTER e basarak işlemi başlatalım. Kısa bir işlem sonunda ilgili repository source kısmına eklenecektir.

Sırasıyla ;

[code]sudo apt-get update[/code]

[code]sudo apt-get install php5[/code]

Y butonu ile onaylıyoruz ve kurulum işlemi tamamlanıyor.

İşlem sonunda php -v komutunu uygulayarak PHP sürümünü görüntüleyebilirsiniz.ubuntu_root