Ubuntu 12.04 üzerinde PHP 5.4.X Kurulumu

Ubuntu 12.04 üzerinde PHP 5.4.X Kurulumu

Varsayılan olarak kurulan Ubuntu sürümlerinde sources.list sorunu yaşanabiliyor. Bu durumu çözümlemek için öncelikle doğru sources.list dosyasını atalım. SSH girdikten sonra sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

[code]mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.yedek[/code]

[code]cd /etc/apt/[/code]

[code] wget http://www.corelux.com.tr/depo/sources.list[/code]

bu şekilde kaynak listesini güncellemiş olduk.

Şimdi Ubuntu üzerinde PHP 5.4 kurulumu için bu adımları takip edelim.

[code]sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-oldstable[/code]

yukarıdaki komutu girdiğinizde herhangi bir işlem gerçekleşmez ise ;

[code] sudo apt-get install python-software-properties [/code]

komutunu girdikten sonra tekrar

[code]sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-oldstable[/code]

komutunu uygulayalım.

ENTER e basarak işlemi başlatalım. Kısa bir işlem sonunda ilgili repository source kısmına eklenecektir.

Sırasıyla ;

[code]sudo apt-get update[/code]

[code]sudo apt-get install php5[/code]

Y butonu ile onaylıyoruz ve kurulum işlemi tamamlanıyor.

İşlem sonunda php -v komutunu uygulayarak PHP sürümünü görüntüleyebilirsiniz.ubuntu_root