Vmware ESXi 6.0/6.5 için SNMP Aktif Etmek

SSH a eriştikten sonra sırasıyla aşağıdaki komutları uygulamanız yeterli olacaktır.

esxcli system snmp set --communities SNMPİLETİŞİMANAHTARI > bu alanı değiştirin.

esxcli system snmp set --enable true 

esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --allowed-all trueesxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --enabled true 

veya özel bir IP ve Class a izin vermek için > 192.168.0.0/24 bu alanı değiştirin.

esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --allowed-all false
esxcli network firewall ruleset allowedip add --ruleset-id snmp --ip-address 192.168.0.0/24
esxcli network firewall ruleset set --ruleset-id snmp --enabled true
 /etc/init.d/snmpd restart 

işlem tamam.