PHP SSH2 Extension Kurulumu

PHP
7 May 2015

PHP SSH2 Extension Kurulumu

Linux’un PHP aracılığı ile SSH bağlantılarını mümkün kılan PHP-SSH2 Extension kurulumunu aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

yum install gcc php-devel php-pear make libssh2 libssh2-devel -y

kurulumlar tamamlandıktan sonra,

pecl install -f ssh2

komutunu kullanarak ssh2 extension kurulumunu gerçekleştiriyoruz. işlem sonrası,

echo extension=ssh2.so >> /etc/php.ini

php.ini yapılandırma dosyamıza extension satırını ekliyoruz.

En son işlem olarak httpd restart yapılması yeterli olacaktır.

service httpd restart

Not : Kurulum esnasında “PEAR_Installer_Role_Pear_Installer_role_src” şeklinde bir hata/uyarı/bilgi mesajı verirse SSH komut satırına export LANG=C yazmanız yeterli olacaktır.

YAZAR : Arif ÇETİNER
Chat on WhatsApp