PHP SSH2 Extension Kurulumu

PHP SSH2 Extension Kurulumu

Linux’un PHP aracılığı ile SSH bağlantılarını mümkün kılan PHP-SSH2 Extension kurulumunu aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

[code]yum install gcc php-devel php-pear make libssh2 libssh2-devel -y[/code]

kurulumlar tamamlandıktan sonra,

[code]pecl install -f ssh2[/code]

komutunu kullanarak ssh2 extension kurulumunu gerçekleştiriyoruz. işlem sonrası,

[code]echo extension=ssh2.so >> /etc/php.ini[/code]

php.ini yapılandırma dosyamıza extension satırını ekliyoruz.

En son işlem olarak httpd restart yapılması yeterli olacaktır.

[code]service httpd restart[/code]

 

Not : Kurulum esnasında “PEAR_Installer_Role_Pear_Installer_role_src” şeklinde bir hata/uyarı/bilgi mesajı verirse SSH komut satırına export LANG=C yazmanız yeterli olacaktır.