Please don’t turn CURLOPT_SSL_VERIFYHOST off Çözümü

Merhaba,

Genelde Wordpress websitelerinde yer alan epey yaygın bir hatadır. Hata ortalama olarak aşağıdaki gibidir ;

[snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'curl_setopt', because its argument '$option' content (81) matched the rule 'Please don't turn CURLOPT_SSL_VERIFYHOST off.' in /home/user/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 152

nano editörü aracılığı ile aşağıdaki kod yapısını kullanarak dosyayı düzenliyoruz;

nano /usr/share/cagefs/.cpanel.multiphp/opt/cpanel/ea-php74/root/etc/php.d/20-snuffleupagus.rules.d/default.rules

en alttaki değerlerin başına # getiriyoruz ve CTRL + X + Y ile kaydedip çıkıyoruz.

# Ensure that certificates are properly verified
sp.disable_function.function("curl_setopt").param("value").value("1").allow();
sp.disable_function.function("curl_setopt").param("value").value("2").allow();
# `81` is SSL_VERIFYHOST and `64` SSL_VERIFYPEER
#sp.disable_function.function("curl_setopt").param("option").value("64").drop().alias("Please don't turn CURLOPT_SSL_VERIFYCLIENT off.");
#sp.disable_function.function("curl_setopt").param("option").value("81").drop().alias("Please don't turn CURLOPT_SSL_VERIFYHOST off.");

İşlem sonrası Webserver restart yapmanız önerilir.

Bu işlem sonrasında güvenlik zaafiyeti verilmesi muhtemeldir.

YAZAR : Arif ÇETİNER
Chat on WhatsApp