Ubuntu 22.04 NodeJS 18 Kurulumu

17 Ara 2023

Ubuntu 22.04' e NodeSource Repolarını eklemek için aşağıdaki komutu kullanalım.

curl -s https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash

İşlem tamamlandıktan sonra konsolda bir özet görürsünüz.

Yukarıda kaynakları eklemiştik şimdi sıra geldi NodeJS 18 kurulumuna,

sudo apt install nodejs -y

İşlem kısa bir süre sonra tamamlanacaktır. Kurulduğunu, sürüm numarasına bakarak öğrenebiliriz.

node -v

YAZAR : Arif ÇETİNER
Chat on WhatsApp