Windows server ssh ile ba��lanma - içeren sonuçlar