FreeBSD MySQL Server Kurulumu

17 Mar 2013

freebsd nano editör

FreeBSD Metin2 Kurulumu

Öncelikle FREEBSD 7.2 kurulu olduğunu varsayarak. SSH ortamına girmemiz gerekiyor. Bunun içinde Putty yazılımına ihtiyacımız olacaktır. Giriş yaptıktan sonra sırasıyla aşağıdaki kod dizilimlerini uyguluyoruz.

cd /usr
portsnap fetch  extract

bu son kodu uyguladıktan sonra FREEBSD kendi kurulabilir yazılım veritabanı güncelleyecektir. Bu işlem sunucunuzun hatdurumuna göre bir süre sürmektedir.

Üstteki işlem bittikten sonra MySQL Server kurulumuna geçiyoruz. Tekrar sırasıyla kod dizilimlerini SSH ekranımıza giriyoruz.

cd /usr/ports/databases/mysql50-server/
make install WITH_XCHARSET=all clean
/usr/local/bin/mysql_install_db
chown -R mysql /var/db/mysql/
chgrp -R mysql /var/db/mysql/
/usr/local/bin/mysqld_safe –user=mysql &

Bu işlem sonrası mevcut SSH/Putty ekranımızı kapatıyoruz. Yeni bir program açarak tekrar giriş yapıyoruz.

/usr/local/bin/mysqladmin -u root password yeni şifre

Yeni şifre yazan kısıma MySQL Server erişim şifrenizi yazıyorsunuz.

echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
/usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart
mysql -p

Şifre soracaktır. Yukarıda “Yeni Şifre” kısmında belirlediğimiz şifre ile giriş yapıyoruz.

Ardından tekrar sırasıyla kodları ekranımıza giriyoruz. Yalnız dikkat edeceğiniz olan kısım “MYSQLŞİFRE” kısımlarına yukarıda belirlediğimiz şifremizi giriyoruz. Şifre tırnak içine gelmelidir.

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'
IDENTIFIED BY 'MYSQLŞİFRE' WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@"%" IDENTIFIED BY "MYSQLŞİFRE";
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mt2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mt2!@#';
flush privileges;
quit

Kurulum tamamlanmıştır.

YAZAR : Arif ÇETİNER
Chat on WhatsApp